BODEMONDERZOEK EN BODEMSANERING

Ervaren advies, kostenbesparing, second opinions en innovatie voor bodemonderzoek en bodemsanering

Bodemonderzoek en bodemsanering is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Iedereen heeft intussen wel ergens een ontgraving of een waterzuivering aan de gang gezien, of er zelf mee te maken gehad. Naast het traditionele onderzoek heeft Gebran zich gespecialiseerd in innovatieve technieken, zowel op vlak van onderzoek als op vlak van saneringstechnieken, met een focus op groene kringloopeconomie en duurzaamheid in bodemonderzoek en bodemsanering.

Gebran kan onder andere de volgende zaken aanbieden:

 • Projectmanagement rond bodemsanering, afbraak en bouw
 • Opstellen van kostenramingen voor sanering, bouw, herontwikkeling, e.d.
 • Second opinion op reeds uitgevoerde bodemonderzoeken en studies
 • Ontwerp van concepten en installaties voor in-situ saneringen en direct-push injecties en infiltraties
 • Milieukundige opvolging van bodemsaneringswerken
 • Veldwerk in het kader van bodemonderzoeken
 • NIEUW! On site analyses met kwantitatieve resultaten voor VOCL, BTEX en PCB via DSITMS, voor PAK en minerale olie via UV fluorescentie en on site analyse van zware metalen met HXRF. Om uw verontreiniging snel en nauwkeurig in kaart te brengen.
 • NIEUW! ATheNA: Accelerated Thermal Natural Attenuation, een thermische bioremediatie voor organische componenten die de kosten en de overlast van bodemsanering enorm kunnen terugdringen. De toekomst van de groene kringloopeconomie op vlak van bodemsanering.
 • Oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken in Vlaanderen, verkennend bodemonderzoek, gedetailleerd bodemonderzoek en risicostudie in Brussel, étude d’ orientation, étude de caractérisation  en étude de risque in Wallonië
 • Bodemsaneringsprojecten
 • Beperkt bodemonderzoek bij een mazouttank
 • Coördinatie geotechnisch onderzoek (sonderingen) en geothermische boringen (warmtepompen) in onderaanneming
 • Sectorgerichte infosessies
 • Subsidiedossiers voor de herontwikkeling van bedrijfsterreinen

Bent u op zoek naar antwoorden? Neem dan contact met ons op.

Tot onze klanten rekenen we:

 • Gemeentes, stadsontwikkelingsbedrijven en overheden
 • Projectontwikkelaars
 • Aannemers
 • Industrie en kmo’s
 • Woningmaatschappijen, OCMW’s
 • Milieucoördinatoren
 • Architecten
 • En u?

 

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

VLUU L310 W / Samsung L310 W

20150324_095211