VELDWERK EN GEOTECHNIEK

Gebran is mede-eigenaar van het veldwerkbureau EPS (Environmental Probing Services), gespecialieerd in milieu, geologie, hydrogeologie en geotechniek. Het plaatsen van boringen en peilbuizen voor milieutechnisch bodemonderzoek vormt de hoofdmoot van onze werkzaamheden.

Grondstalen, grondwaterstalen, bodemluchtstalen, wij zorgen voor een correcte staalname volgens de in uw regio geldende wetgeving. De stalen worden verzonden naar erkende labo’ s en u krijgt dagelijks een overzicht van de geleverde werken. Wij werken voornamelijk in de Benelux maar indien nodig gaan we wereldwijd.

Een correcte staalname en goede rapportage is van uitermate groot belang bij een bodemonderzoek en bodemsanering.

EPS is een pionier voor de direct-push injectie van substraat in het kader van in-situ saneringen (chemisch of biologisch). Wij bemonsteren ook waterbodems, slibbekkens, puingranulaten, bouwpuin, etc.

Mits het bijplaatsen van de juiste modules, kunnen we on-site analyses uitvoeren waardoor een groot verontreinigd terrein op korte termijn gekarteerd kan worden. Hiervoor kunnen we verschillende boortechnieken en on-site analysemethodes combineren. Wij werken o.a. met een mobiele GC, een UV-fluorescentietoestel, H-XRF en DSITMS. Hierdoor kunnen we zeer breed gamma aan verontreinigingsparameters (minerale olie, zware metalen, BTEX, cyanide, VOCL, …) on site op een kwantitatieve manier meten.

Indien we er met de hand niet door geraken, doen we een beroep op één van onze Geoprobes. Op aanvraag kunnen ook sonic drill, avegaarboringen, spoelboringen, hamerboringen, geotechnische sonderingen (CPT en SPT) en geothermische boringen in onderaanneming worden aangeboden.

Contacteer ons voor een goede monsterneming!

SAMSUNG

SAMSUNG

IMG_1153b

SAMSUNG

20150305_152807